stacje małe

Woda do picia musi spełniać wymagania  dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 (Dz.U. nr 61, poz. 417 ze zm. Dz.U.nr 72, poz. 466.)

Najczęstszymi procesami uzdatniania wody są:

  • filtracja wstępna – dla zatrzymania zanieczyszczeń mechanicznych unoszonych w wodzie takich jak muł , drobinki piasku i żwiru
  • filtracja dokładna na filtrach piaskowo – żwirowych w celu zatrzymania zawiesin i substancji powodujących mętność i barwę wody
  • zmiękczanie – usunięcie z wody związków wapnia i magnezu mających wpływ na twardość wody , realizowane podczas wymiany jonowej
  • usuwanie związków żelaza i manganu polega na utlenianiu żelaza i manganu do związków nie rozpuszczalnych w wodzie i zatrzymywaniu ich na filtrach wypełnionych specjalnym złożem
  • dezynfekcja wody – niszczenie bakterii, wirusów, zarodników znajdujących się w wodzie przeprowadzane podczas naświetlania promieniami UV lub dozowanie chloru celem dezynfekcji i zabezpieczenie wody wodociągowej przed powtórnym zakażeniem bakteryjnym
  • usuwanie azotanów – usuwanie z wody związków azotu prowadzone jest na specjalnych żywicach jonowymiennych lub poprzez demineralizację metodą odwróconej osmozy
  • usuwanie siarczanów – usuwanie z wody siarczanów prowadzone jest na specjalnych żywicach jonowymiennych lub poprzez demineralizację metodą odwróconej osmozy

 

wstecz