stacje średnie

Woda dla przemysłu i potrzeb technologicznych musi spełniać szczególne wymagania zależnie od procesów do jakich jest wykorzystywana.

Najbardziej typowe jest uzdatnianie wody dla celów grzewczych (do napełniania i uzupełniania obiegów grzewczych)  tzn.  zmiękczanie wody oraz dozowanie specjalistycznych preparatów służących do korekty odczynu pH wody, wiązania tlenu i dwutlenku węgla rozpuszczonego w wodzie, nowoczesne preparaty do kondycjonowania wody zapobiegają również przed tworzeniem się osadów i zamulaniem instalacji. Kolejnym procesem uzdatniania wody dla celów grzewczych jest demineralizacja na stacjach odwróconej osmozy lub układach dekarbonizacji wraz z odgazowywaniem termicznym lub próżniowym układy takie są stosowane dla dużych układów grzewczych lub parowych. Uzdatnianie wody dla przemysłu chłodniczego odbywa się przede wszystkim poprzez zmiękczanie oraz dozowanie specjalistycznych preparatów zapobiegających korozji , rozwojowi bakterii w wodzie chłodniczej.

Woda w wytwórniach wód do picia poddawana jest dezynfekcji na lampach UV, lub stacjach ozonowania oraz zmiękczaniu dla nieznacznej korekty twardości. Woda w wytwórniach napojów dla utrzymania takiego samego smaku i powtarzalności produktu poddawana jest procesowi demineralizacji na stacjach odwróconej osmozy a następnie mineralizowana podczas filtracji przez specjalne złoże lub dozowanie odpowiednich preparatów mineralnych. Woda w drukarniach, laboratoriach, malarniach, szklarniach i zakładach produkujących okna jest całkowicie demineralizowana w procesach odwróconej osmozy. Woda dla poszczególnych procesów musi odpowiadać bardzo różnym indywidualnym normom i dlatego trudno byłoby je tutaj wszystkie wymienić np. przygotowanie wody zdemineralizowanej dla szpitali (stacje dializ, oddziały noworodków, laboratoria itp.)

wstecz